PDFSAM – Pdf split and merge

PDFSAM, tool open-source e cross platform (win, Mac e linux) per unire file pdf e estrarre pagine dai pdf.